Solo Normandie - Milan v cíli

Milan protnul cilovou čáru na 12. mistě!!!

Pár fotografií ze závodu naleznete zde.

Výsledková listina


2016 Milan Koláček | milan.kolacek@icloud.com | sevenmedia s.r.o. © 2016

© Copyright 2004-2020 - CMS Made Simple / This site is powered by CMS Made Simple version 1.11.10