Poselství Pierra Brasseura

Pierre Brasseur hovoří o znečišťováni vod a jako kmotr projetku 7. kontinent posílá vzkaz všem, že začít je potřeba už na suchu, protože naše chování na zemi má velký vliv na moře a oceány.


2016 Milan Koláček | milan.kolacek@icloud.com | sevenmedia s.r.o. © 2016

© Copyright 2004-2023 - CMS Made Simple / This site is powered by CMS Made Simple version 1.11.10